LEGEA Nr. 186 din  10.07.2008 securităţii şi sănătăţii în muncă

HOTĂRÎREA Nr. 95 din  05.02.2009 pentru aprobarea unor acte normative privind implementarea Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008

NORMA Nr. 40 din  16.08.2001 pentru elaborarea şi realizarea măsurilor de protecţie a muncii

HOTĂRÎREA Nr. 1159 din  24.10.2007 cu privire la aprobarea  Reglementării tehnice “Reguli  generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova”  RT DSE 1.01-2005

HOTĂRÎREA Nr. 1361 din  22.12.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de cercetare a accidentelor de muncă

HOTĂRÎREA Nr. 918 din  18.11.2013 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi sănătate la locul de muncă

HOTĂRÎREA Nr. 353 din  05.05.2010 cu privire la aprobarea cerinţelor minime de securitate şi sănătate la locul de muncă

HOTĂRÎRE Nr. 603 din  11.08.2011 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă la locul de muncă

HOTĂRÎREA Nr. 80 din  09.02.2012 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

HOTĂRÎREA Nr. 1335 din  10.10.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea condiţiilor de muncă la locurile de muncă şi modul de aplicare a listelor ramurale de lucrări pentru care pot fi stabilite sporuri de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile

 

 

 

Bine aţi venit, Vizitator!Bine aţi venit, Vizitator!
Joi, 2019-01-17