În tabelul de mai jos puteți vedea ce se verifică în cadrul unui control de la Inspectoratul de stat al muncii privind respectarea cerințelor minime la locul de muncă.

Recomandăm să efectuați o verificare la companie, conform tabelului de mai jos, bifînd cerințele care se respectă și respectiv cele care nu se respectă la capitolul "Cerințe minime de securitate și sănătate în muncă la locul de muncă".

Astfel veți fi la curent cu situația cerințelor minime de securitate la locul de muncă și veți afla nivelul de pregătire pentru un eventual control.

În cazul în care aveți careva restanțe la anumite puncte, recomandăm să luați cunoștință cu oferta noastră cu privire la serviciile de securitate și sănătate în muncă, de care ați putea beneficia.

Nr.

crt

Cerințe minime de securitate la locul de muncă

Da

Nu

Nu e cazul

1

Căile şi ieşirile de urgenţă sînt în permanenţă libere şi duc în mod cît mai direct posibil afară sau în spaţii sigure?

     

2

Uşile cu ieşire de urgenţă se deschid spre exterior?

     

3

Căile şi ieşirile de urgenţă, precum şi căile de circulaţie şi uşile de acces spre acestea sunt eliberate de orice obstacole, pot fi utilizate în orice moment fără dificultate?

     

4

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor sunt uşor accesibile şi uşor de manipulat?

     

5

Dispozitivele neautomatizate de stingere a incendiilor sunt semnalizate?

     

6

Sistemul de ventilare forţată, se menţine în stare de funcţionare?

     

7

 În timpul programului de lucru temperatura din încăperile cu locuri de muncă este adecvată organismului uman, ţinînd seama de metodele de lucru utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor?

     

8

Uşile transparente sunt  marcate corespunzător, la înălţimea ochilor?

     

9

În vecinătatea imediată a oricăror porţi destinate în principal circulaţiei vehiculelor există uşi pentru pietoni, cu excepţia cazului în care utilizarea de către pietoni a acestor porţi nu prezintă pericol de accidentare? 

     

10

Uşile pentru pietoni sunt marcate clar şi degajate în permanenţă?

     

11

În cazul cînd echipamentele de lucru din încăperi şi utilizarea acestora impun protecţia lucrătorilor, căile de circulaţie sunt marcate clar?

     

12

Sunt luate măsuri corespunzătoare pentru a proteja lucrătorii care sînt autorizaţi să pătrundă în zonele periculoase?

     

13

Zonele periculoase sunt marcate clar?

     

14

Încăperile de lucru au suprafaţa, înălţimea şi volumul de aer suficiente, care să permită lucrătorilor să-şi îndeplinească sarcinile de lucru fără riscuri pentru securitatea, sănătatea sau confortul acestora? 

     

15

Lucrătorilor li se pun la dispoziţie încăperi pentru odihnă uşor accesibile?

     

16

În încăperile pentru odihnă sunt luate măsuri pentru protecţia nefumătorilor împotriva disconfortului cauzat de fumul de tutun?

     

17

Femeile gravide şi mamele care alăptează au posibilitatea de a se odihni în poziţie culcată, în condiţii corespunzătoare?

     

18

Lucrătorilor sunt puse la dispoziţie vestiare corespunzătoare dacă aceştia trebuie să poarte îmbrăcăminte de lucru specială?

     

19

Vestiarele sunt uşor accesibile, au o capacitate suficientă şi sunt prevăzute cu scaune?

     

20

În cazurile impuse de natura activităţii, este  prevăzut pentru lucrători un număr suficient de duşuri corespunzătoare?

     

21

În funcţie de tipul de activitate desfăşurată şi frecvenţa accidentelor, este asigurată încăpere de prim ajutor?

     

22

La organizarea locurilor de muncă s-a ţinut seama de lucrătorii cu capacităţi funcţionale limitate, (uşi, căi de comunicaţie, scări, duşuri, chiuvete, WC-uri şi posturilor de lucru utilizate sau ocupate direct de persoanele cu capacităţi funcţionale limitate?

     

23

Posturile de lucru, căile de circulaţie şi alte zone sau instalaţii în aer liber, utilizate sau ocupate de lucrători în cursul activităţii lor, sunt organizate astfel încît pietonii sau vehiculele să circule în condiţii de securitate?

     

24

Posturile de lucru în aer liber asigură protecţia lucrătorilor: împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile şi împotriva căderii obiectelor?

     

25

Lucrătorii care lucrează în condiţii de izolare sunt supravegheaţi de  o persoană cu atribuţii concrete în acest sens numită prin decizie scrisă?

     

26

Locurile de muncă în condiţii de izolare sunt dotate cu mijloace tehnice care permit legătura cu persoana care asigură supravegherea?

     

27

Containerele pentru substanţe sau preparate periculoase utilizate la locul de muncă şi containerele utilizate pentru depozitarea acestora, precum şi conductele care sînt la vedere şi conţin sau transportă astfel de substanţe sau preparate periculoase sunt prevăzute cu etichete?

     

28

Panourile sau etichetele sunt plasate în apropierea locului de depozitare sau pe uşa de acces la depozitul respectiv?

     

 

Bine aţi venit, Vizitator!Bine aţi venit, Vizitator!
Duminică, 2019-02-24