În tabelul de mai jos puteți vedea ce se verifică în cadrul unui control de la Inspectoratul de stat al muncii în domeniul securității și sănătății în muncă.

Recomandăm să efectuați o verificare la compania DVS, conform tabelului de mai jos, bifînd cerințele care se respectă și respectiv cele care nu se respectă.

Astfel veți fi la curent cu situația în domeniul securității și sănătății în muncă din compania dvs, și nivelul de pregătire pentru un eventual control.

În cazul în care aveți careva restanțe la anumite puncte, recomandăm să luați cunoștință cu oferta noastră privind servicii de securitate și sănătate în muncă de care ați putea beneficia pentru a aduce la nivelul respectiv securitatea și sănătatea muncii la compania DVS.

Nr.

crt.

Cerințe în domeniul securității și sănătății în muncă

Da

Nu

Nu e cazul

1

Este organizată activitatea de protecţie şi prevenire la unitate?

     

2

Îşi asumă angajatorul atribuţiile lucrătorului desemnat?

     

3

Este desemnat unul sau a mai mulţi lucrători pentru a desfăşura activităţile de protecţie şi prevenire?

     

4

Lucrătorul/ii desemnat/ţi  îndeplinesc cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă?

     

5

Este înfiinţat serviciu intern de protecţie şi prevenire?

     

6

Se apelează la servicii externe de protecţie şi prevenire?

     

7

Sînt stabilite atribuţiile şi responsabilităţile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă ce revin lucrătorilor?

     

8

Este amenajat şi dotat cabinetul şi/sau locurile speciale de securitate şi sănătate în muncă?

     

9

Sînt evaluate riscurilor profesionale?

     

10

Este elaborat şi revizuit periodic planul de protecţie şi prevenire,precum şi asigurată îndeplinirea acestuia?

     

11

Sînt informaţi lucrtorii despre riscurile profesionale?

     

12

Este asigurată unitatea cu materialele necesare informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă?

     

13

Este asigurară întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi imediat?

     

14

Sînt luate la evidenţă zonelor cu risc ridicat şi specific?

     

15

Sînt stabilite zonele care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, precum şi a tipului de semnalizare?

     

16

Se monitorizeză funcţionărea instalaţiilor de ventilare, dispozitivelor de protecţie, aparatura de măsură şi control?

     

17

Se verifică stărea de funcţionare a sistemelor de siguranţă şi de semnalizare în caz de avarie?

     

18

Este stabilit necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie?

     

19

Este asigurată comunicărea, cercetărea şi raportărea corectă şi în termenele stabilite a accidentelor de muncă?

     

20

Sînt asigurate locurile de muncă cu truse medicale pentru acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă?

     

21

Este asigurată realizărea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control în unitate şi al cercetării accidentelor de muncă?

     

22

Se colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori în situaţia în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă?

     

23

Se întocmeşte documentaţia şi rapoartele prevăzute de reglementările privind securitatea şi sănătatea în muncă?

     

24

Serviciul intern de protecţie şi prevenire este organizat în subordinea directă a angajatorului ca un compartiment distinct?

     

25

Lucrătorul desemnat îndeplineşte cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă?

     

26

Serviciul intern de protecţie şi prevenire este format din lucrători care îndeplinesc cerinţele minime de pregătire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, corespunzătoare nivelului doi?

     

27

Sînt consemnate în regulamentul serviciului intern de protecţie şi prevenire activităţile de protecţie şi prevenire, care vor fi desfăşurate de către serviciul intern de protecţie şi prevenire?

     

28

Lucrătorii din cadrul serviciului intern de protecţie şi prevenire desfăşoară numai activităţi de protecţie şi prevenire?

     
Bine aţi venit, Vizitator!Bine aţi venit, Vizitator!
Duminică, 2019-02-24