Graficul controalelor planificate în trimestrul III al anului 2017 de către Inspectoratul de Stat al Muncii

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul II al anului 2015 de către Casa Națională de Asigurări Sociale

Graficul controalelor planificate în trimestrul I al anului 2015 de către Inspectoratul de Stat al Muncii

Graficul controalelor planificate pentru trimestrul I al anului 2015 de către Casa Națională de Asigurări Sociale

Zilele de odihnă în anul 2015

Balanţa timpului de lucru pe anul 2015

Telefoane de contact ale Inspectoratului de Stat al Muncii

Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor

Securitate şi sănătate la utilizarea substanţelor chimice în muncă

Piața muncii: locuri vacante la situația din 23.12.2014

Evoluția salariului mediu pe tipuri de activități în 2013

Manual de formare pentru siguranță și sănătate ocupațională - directori și șefi de departamente 

Legislaţia şi politicile în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă - armonizarea legislaţiei republicii moldova cu standardele UE

Fiabilitatea sistemelor tehnice şi riscul tehnologic - Ciclu de prelegeri

Protecţia mediului ambiant - Ciclu de prelegeri

Supravegherea de stat în domeniul securităţii la incendiu - Ciclu de prelegeri

Securitatea şi sănătatea în muncă - Ciclu de prelegeri

Înţelegerea gestionării la locul de muncă a securităţii și sănătăţii, a riscurilor psihosociale și a participării lucrătorilor, prin intermediul ESENER

Riscurile psihosociale la locul de muncă

Securitatea si sanatatea in munca pe santierele de constructie

Instructiune privind acordarea primului ajutor premedical in caz de accidentare 

Profilul naţional privind securitatea şi sănătatea în muncă în Republica Moldova

Riscuri profesionale in industria alimentara (industria moraritului si a panificatiei)

Studiul naţional privind sistemul de înregistrare şi comunicare a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale din Republica Moldova

Evaluarea riscurilor profesionale în întreprinderile vinicole

Evaluarea riscurilor profesionale la intreprinderile din domeniul panificatiei

PROIECTUL PROGRAMULUI NAŢIONAL ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ PE ANII 2012-2016

Clasificatorului ocupatiilor din Republica Moldova (CORM 006-14) aprobat prin ordinul nr. 22 din 03.03.2014

Bine aţi venit, Vizitator!Bine aţi venit, Vizitator!
Duminică, 2019-02-24