2901 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Magician
2902 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Magnezitorist-vidator
2903 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru
2904 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru amenajare teritoriu în aeroporturi
2905 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru aparate video şi sunet
2906 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru atelier de confecţii
2907 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru atelier de tehnică şi utilaje speciale
2908 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru atelier mecanic de  reparaţii
2909 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru ateliere portuare
2910 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru atelier-şcoală de producţie
2911 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru automatizare complexă şi telemecanică
2912 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru bijutier
2913 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru brutărie
2914 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru cameră de electroradionavigaţie
2915 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru caroserii auto
2916 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru cazangerie
2917 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru centru de instruire
2918 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru complex de transformare
2919 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru construcții civile, industriale și agricole
2920 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru controlor (secţie, sector)
2921 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru depou de locomotive
2922 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru depou de vagoane
2923 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru diagnostician auto
2924 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru district (construcţii civile, aprovizionare cu energie electrică etc.)
2925 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru electrician-electronist auto
2926 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru electrodepou
2927 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru electromecanic
2928 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru electronică
2929 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru energetician/electrician
2930 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru exploatarea şi repararea maşinilor şi mecanismelor
2931 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru exploatarea utilajului la întreprinderile de gaz
2932 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru explorarea sondelor
2933 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru extracţia ţiţeiului, gazului şi condensatului
2934 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru forajul găurilor de foraj
2935 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru forajul sondelor
2936 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru grup de reparare şi construcţie
2937 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru instalator în construcții 
2938 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru instructor în producţie
2939 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru întreținere și reparații mașini-unelte, utilități, service 
2940 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru în industria alimentară 
2941 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru în industria materialelor de construcţii
2942 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru în industria sticlei și ceramicii
2943 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru în industria textilă, pielărie
2944 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru în telecomunicaţii
2945 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru la prepararea produselor lactate integrale şi acide
2946 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru la racordajul coardelor de rachetă
2947 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru laborator de producţie
2948 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru lucrări de construcţie şi montaj
2949 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru lucrări de încărcare-descărcare
2950 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru lucrări de întreţinere a drumurilor
2951 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru lucrări de salvare în caz de avarii, de ranfluare, tehnice-subacvatice şi alte lucrări speciale
2952 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru lucrări de scufundare
2953 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru macarale
2954 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru mecanic auto
2955 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru montaj
2956 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru pădurar 
2957 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru pescuit
2958 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru poduri
2959 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru poligon de instruire
2960 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru pregătirea gazului
2961 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru pregătirea şi stabilizarea ţiţeiului
2962 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru prelucrări mecanice
2963 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru recepționer auto
2964 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru repararea construcţiilor hidrotehnice
2965 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru repararea dispozitivelor şi aparatelor
2966 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru repararea mijloacelor de transport
2967 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru repararea utilajelor (în transporturi)
2968 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru repararea utilajelor tehnologice
2969 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru repararea utilajului (în industrie)
2970 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru reparaţii
2971 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru sector
2972 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru secţie
2973 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru sector de încărcături
2974 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru serviciu
2975 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru serviciu protecţia antigaz şi antifum
2976 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru sudură
2977 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru tipograf
2978 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru tipografie
2979 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru transporturi, poştă şi telecomunicaţii
2980 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru tren (de intervenţie, de sudat şine)
2981 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru tuneluri
2982 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru-artificier
2983 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru-brînzar
2984 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru-brînzar la maturarea brînzei
2985 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru-instructor
2986 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru-preparator unt
2987 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maistru-reglor la deservirea tehnică a parcului de maşini şi tractoare
2988 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Malțificator 
2989 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager (în activitatea comercială)
2990 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager (în agricultură, vînătoare, silvicultură şi pescuit)
2991 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager (în alte compartimente [servicii] funcţionale)
2992 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager (în alte ramuri)
2993 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager (în comerţ) 
2994 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager (în compartimente economico-financiare)
2995 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager (în compartimentele de dezvoltare ştiinţifico-tehnică)
2996 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager (în construcţii)
2997 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager (în deservirea socială a populaţiei)
2998 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager (în industrie)
2999 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager (în servicii de personal, pregătirea personalului şi alte relaţii de muncă)
3000 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager (în serviciile de informații și reclamă) 
3001 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager (în serviciile de marketing şi vînzare)
3002 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager (în transporturi, depozitare, poştă şi telecomunicaţii)
3003 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager (instruire în domeniul relațiilor de muncă) 
3004 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager al organizaţiei culturale
3005 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager al sistemelor de management al calităţii
3006 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager al sistemelor de management de mediu
3007 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager al sistemului de management al riscului
3008 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager bancă
3009 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager de clădire
3010 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager de formare
3011 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager de inovare
3012 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager de produs
3013 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager de programe educaționale 
3014 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager de proiecte informatice
3015 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager de responsabilitate socială 
3016 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager de rețele
3017 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager de securitate
3018 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager departament clearing și decontări
3019 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager deservire rute neregulate
3020 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager energetic
3021 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager financiar
3022 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager furnizarea serviciilor internet
3023 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager general/manager
3024 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager îmbunătăţire procese
3025 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager în activitatea de turism
3026 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager în activitatea hotelieră 
3027 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager în restaurante
3028 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager informații pentru afaceri
3029 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager operațiuni de date
3030 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager pentru dezvoltarea tehnologiei informației și comunicațiilor
3031 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager procesarea datelor
3032 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager proiect
3033 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager relaţii cu clienţii băncii/societate de leasing
3034 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager relații financiare
3035 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager securitate aeronautică
3036 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager securitatea informației
3037 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager serviciu social pentru copii 
3038 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager sportiv
3039 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manager tehnologia informației și comunicaţiilor 
3040 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manechin
3041 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manevrant vagoane
3042 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manichiuristă 
3043 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manipulant cutter-plotter
3044 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Manipulant mărfuri
3045 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Marcator
3046 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Marcator etichete
3047 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Marcator piese
3048 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Marinar
3049 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Marinar pe uscat
3050 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Marinar-scafandru
3051 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Marketolog 
3052 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maseur
3053 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maseur de întreţinere şi relaxare
3054 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist (fochist) în sala de cazane
3055 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist (mecanic) la agregate de tracţiune 
3056 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist (mecanic) la alimentarea cu apă a transportului feroviar
3057 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist (mecanic) la ateliere mobile de reparat calea
3058 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist (mecanic) la locomotive cu motor termic
3059 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist (mecanic) la locomotive electrice
3060 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist (mecanic) la locomotivele cu abur
3061 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist (mecanic) la motolocomotivă
3062 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist (mecanic) la trenurile cu motor Diesel
3063 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist (mecanic) la vagoanele automotoare
3064 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist (mecanic) la vagoanele automotoare de verificare a podurilor-basculă
3065 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist (prăjitor) la cuptoarele rotative
3066 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist agregate aerodrom 
3067 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist de scenă
3068 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist instalaţii de cazane cu abur
3069 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist în legătorie mecanică
3070 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de amestecat
3071 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de broşat fără coasere
3072 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de confecţionare a furtunurilor de înfăşurare
3073 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de curăţat colectoare de noroi
3074 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de decupat şi ambalat
3075 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de executare a profilului antiderapant
3076 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de exploatare a ţiţeiului şi gazului
3077 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de fabricat caiete
3078 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de format
3079 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de gofrat
3080 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de impregnat
3081 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de imprimat şi tăiat
3082 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de intercalare, coasere şi tăiere
3083 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de lipit
3084 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de spălat
3085 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la agregate de uscat
3086 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la alimentarea cu combustibil
3087 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la alte maşini fixe de transport pe orizontală şi verticală 
3088 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la amestecătoare
3089 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la autocompresor
3090 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la autogreder
3091 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la autogudronator
3092 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la automacara
3093 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la automate de sortare
3094 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la automate de turnare-umplere 
3095 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la autopompe de beton
3096 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Mașinist la autospărgătoare de beton
3097 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Mașinist la instalația cu braț tăietor
3098 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la autoturnuri şi autoascensoare hidraulice
3099 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la bancul de încercare a instrumentelor cu clape
3100 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la basculatoare de vagoane
3101 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la berbeci Diesel fără sonetă
3102 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la betoniere mobile
3103 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la blocuri energetice
3104 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la buldozere
3105 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Mașinist la buldozere
3106 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la calcinatoare
3107 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la cazane
3108 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la centrala electrică mobilă
3109 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la centrala mobilă de preparare a mortarului pentru tencuială
3110 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la centrale diesel
3111 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la compresoare de alimentare cu aer a scafandrierilor
3112 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la compresoare mobile
3113 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la compresoare mobile cu motor cu ardere internă
3114 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la compresoare mobile cu motor electric
3115 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la compresoare tehnologice
3116 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la condiţionarea aerului
3117 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la confecţionarea ambalajelor metalice
3118 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la curăţarea ştiuleţilor de porumb
3119 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la dana de mărfuri
3120 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la descărcătoare de camioane
3121 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la dispozitive mecanizate de executare a construcţiilor din beton armat tensionat
3122 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la distribuitoare
3123 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la distribuitoare autopropulsate de ciment aerat
3124 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la distribuitoare remorcate de ciment gravitaţional
3125 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la draga aspiratoare plutitoare remorcată
3126 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la echipamentele transportoarelor şi liniilor de producţie în flux
3127 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la echipamentul electric al dragelor aspiratoare plutitoare remorcate şi al instalaţiilor de pompat pămînt
3128 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la egutor
3129 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la elevator
3130 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la elevatorul de şantier pentru persoane şi încărcături
3131 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la escalatoare 
3132 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la excavatorul cu o singură cupă
3133 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la excavatorul cu rotor
3134 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la exhaustoare
3135 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la extruder
3136 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la extruder
3137 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la filtru-sită
3138 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la garniturile specializate de transportat tronsoanele de cale
3139 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la granularea maselor plastice
3140 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la granulator 
3141 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la greder tractat
3142 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la greder-elevator
3143 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la grupul electrogen de sudare mobil cu motor cu ardere internă
3144 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la hidroagregate
3145 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţia de alimentare cu nisip
3146 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţia de compresoare de altitudine
3147 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţia de forat sonde de ţiţei şi gaz
3148 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţia de împingere şi de foraj orizontal
3149 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţia de încercat piese şi construcţii din beton armat
3150 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţia de pompat beton
3151 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţia mobilă automatizată cu acţiune continuă pentru prepararea amestecurilor de beton
3152 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţia mobilă de topit bitum
3153 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţia pneumatică
3154 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţii frigorifice
3155 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţiile cu turbine cu gaze 
3156 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţiile de compresoare
3157 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţiile de concasat
3158 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţiile de decorticat
3159 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţiile de echipare a materialului rulant frigorifer
3160 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţiile de fracţionare a aerului
3161 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţiile de pompare
3162 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţiile de spălat
3163 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţiile de turbine hidraulice
3164 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţiile de ventilaţie şi aspiraţie
3165 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţiile din centrale electrice
3166 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la instalaţiile hidrotehnice din centrale electrice
3167 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la linia în flux de modelare a produselor de panificaţie
3168 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la litografiat şi vernisat tablă
3169 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la macarale (macaragiu)
3170 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la macarale în producţia metalurgică
3171 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la macaraua cu pivot
3172 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la malaxoare mobile de mortar
3173 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la malaxoare mobile de beton asfaltic
3174 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina cu abur şi la locomobile
3175 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de acoperit hîrtia cu peliculă de polietilenă
3176 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de adunat şi cusut blocuri
3177 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de ambalat sub vid
3178 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de aplicat lichid peliculogen
3179 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de aşezat ţevi
3180 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de bitumat
3181 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de cauciucat cord
3182 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de compactat, de nivelat şi compactat
3183 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de confecţionat dantelă de hîrtie
3184 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de corhănit
3185 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de creponat
3186 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de curăţat ţevi
3187 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de cusut cu sîrmă
3188 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de drenaj
3189 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de executat benzi de consolidare
3190 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de fabricat articole de hîrtie   
3191 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de fabricat hîrtie (carton) (sitar)
3192 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de fabricat hîrtie de filtru pentru ţigarete
3193 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de format
3194 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de format foi
3195 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de format în vid
3196 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de format ţevi
3197 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de frezat şi curăţat
3198 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de imprimat
3199 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de imprimat 
3200 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Maşinist la maşina de ionizat
Bine aţi venit, Vizitator!Bine aţi venit, Vizitator!
Duminică, 2019-02-24