4401 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Proiectant inginer în agricultură
4402 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Proiectant inginer în silvicultură 
4403 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Proiectant inginer instalaţii
4404 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Proiectant inginer produse alimentare 
4405 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Proiectant inginer textile, pielărie
4406 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Proiectant îmbrăcăminte
4407 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Proiectant încălţăminte
4408 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Proiectant sisteme electromecanice automatizate
4409 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Proiectant sisteme informatice
4410 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Prorector instituţie de învăţămînt superior
4411 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Protecţionist silvic
4412 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Protopop
4413 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Provicar
4414 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Psiholog
4415 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Psiholog în specialitatea consiliere psihologică
4416 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Psiholog în specialitatea psihologie clinică
4417 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Psiholog în specialitatea psihopedagogie specială
4418 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Psiholog în specialitatea psihoterapie 
4419 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Psiholog legist/psiholog judiciar
4420 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Psiholog psihologia muncii și organizațională
4421 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Psiholog școlar
4422 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Psiholog şcolar în învăţămîntul preunuversitar
4423 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Psihopedagog
4424 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Puitor articole la emailare
4425 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Puitor bobine
4426 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Puitor la maşini de imprimat
4427 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Puitor materie primă
4428 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Puitor rulouri de carton sau hîrtie
4429 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Puitor şabloane
4430 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Puitor sticlă
4431 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Puitor-ambalator
4432 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Purtător de cuvînt 
4433 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Rabin
4434 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Rabotor
4435 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Radioelectronist staţii de emisie radio-TV
4436 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Radioelectronist staţii radiorelee şi satelit
4437 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Radiomecanic la întreţinerea şi repararea aparatelor radio şi televizoarelor
4438 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Radiomontator antene de televiziune de recepţie
4439 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Radiooperator 
4440 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Radiotehnician
4441 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Radiotelegrafist
4442 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Radist-instructor de bord
4443 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Rafinor
4444 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Ranger (agent de teren)
4445 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Răcitor produse alimentare
4446 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Rămar poleitor
4447 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Răsturnător-stivuitor
4448 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Răsucitor articole în producţia de cabluri
4449 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Răsucitor filoane
4450 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Răsucitor-izolator elemente pentru cabluri de telecomunicaţii
4451 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Realizator emisiuni RTV
4452 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner aur la instituţiile stomatologice (subdiviziuni)
4453 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner butelii
4454 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepționer calitatea reparațiilor căilor
4455 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner comenzi
4456 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner contractări-achiziţii
4457 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner la punctul de închiriere
4458 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepționer locomotive (vagoane) de depou
4459 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner mărfuri
4460 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner materiale, semifabricate şi articole finite
4461 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner materiale, semifabricate şi articole finite
4462 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner materie primă
4463 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner materie primă, semifabricate şi produse finite
4464 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner produse agricole şi materie primă
4465 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner produse lactate
4466 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner tramvaie şi troleibuze
4467 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner trenuri
4468 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner unitate de cazare
4469 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner-expeditor
4470 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner-predător încărcătură şi bagaje
4471 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner-predător încărcătură şi bagaje la tren
4472 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţioner-predător produse alimentare
4473 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recepţionist
4474 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recitator
4475 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recocerist articole din sticlă
4476 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recristalizator filet
4477 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Rector
4478 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recuziter
4479 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Recuzitor
4480 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Redactor
4481 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Redactor artistic
4482 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Redactor consultant
4483 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Redactor filme televizate
4484 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Redactor muzical
4485 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Redactor prezentator de televiziune
4486 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Redactor responsabil
4487 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Redactor stilist 
4488 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Redactor şef (editură, redacţie ziare şi reviste)
4489 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Redactor şef asociaţie de creaţie
4490 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Redactor şef programe
4491 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Redactor şef studio (studio-cinematografic)
4492 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Redactor ştiinţific
4493 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Redactor traducător
4494 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Referent 
4495 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Referent activitate de bază
4496 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Referent de specialitate TIR şi tranzite (studii superioare)
4497 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Referent evidența persoanelor
4498 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Referent literar
4499 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Referent protocol aeroportuar
4500 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Referent statistician
4501 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Referent transmitere
4502 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reflexoterapeut 
4503 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Regenerator
4504 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Registrator
4505 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Registrator (în sistemul cadastral)
4506 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Registrator carte funciară
4507 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Registrator de arhivă electronică de garanţii reale mobiliare
4508 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Registrator medical
4509 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Registrator stagiar
4510 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Regizor artistic
4511 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Regizor emisie
4512 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Regizor film
4513 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Regizor lumină
4514 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Regizor muzical
4515 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Regizor radiodifuziune 
4516 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Regizor scenă
4517 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Regizor studio
4518 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Regizor sunet
4519 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Regizor tehnic
4520 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Regizor televiziune
4521 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor aparate de măsură şi control şi automatică
4522 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor aparatură geofizică
4523 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor automate de sudare a bornelor de ieşire
4524 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor automate şi semiautomate
4525 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor dispozitive semiconductoare
4526 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor dispozitive şi aparate radioelectronice
4527 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor dispozitive, aparate şi sisteme de control, reglare şi comandă automată (reglor aparate de măsură şi control şi automatică)
4528 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor la alimentarea cu apă
4529 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor la funcţionarea sondei
4530 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor linii automate şi agregate de maşini-unelte
4531 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor maşini automate şi semiautomate de fabricat sticlă
4532 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor maşini automate, semiautomate şi linii automate de asamblat
4533 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor maşini de rectificat
4534 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor maşini de spălat
4535 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor maşini de tăiat şi de frezat roţi dinţate
4536 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor maşini de turnat
4537 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor maşini şi linii automate pentru producerea articolelor din mase plastice
4538 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor maşini şi manipulatoare cu comandă-program
4539 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor maşini şi prese de banc
4540 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor mecanisme şi maşini de cale
4541 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor pianine şi piane
4542 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor rezonatoare cu cristal piezoelectric
4543 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor tractoare şi maşini agricole
4544 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor utilaje de aplicare a acoperirilor de lacuri şi vopsele
4545 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor utilaje de forjare şi presare
4546 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor utilaje de matrițare la rece
4547 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor utilaje de metalizare şi vopsire
4548 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor utilaje de prelucrare a lemnului
4549 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor utilaje de producere a articolelor şi încălţămintei din cauciuc
4550 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor utilaje de sudare şi tăiere cu gaz şi plasmă
4551 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor utilaje în industria alimentară
4552 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor utilaje în producţia de articole optice
4553 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor utilaje în producţia de beton armat
4554 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor utilaje în producţia de hîrtie
4555 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor utilaje în producţia de lianţi şi materiale pentru pereţi
4556 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor utilaje poligrafice
4557 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor utilaje şi agregate de tratare termică
4558 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor utilaje tehnologice
4559 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor vagoane de control şi măsură
4560 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor viteză de mişcare a vagoanelor
4561 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reglor-montator utilaje de încercare
4562 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Remaieur ciorapi
4563 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reparator aparate foto
4564 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reparator arme sportive
4565 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reparator articole din cauciuc
4566 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reparator bărci și biciclete de sport
4567 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reparator construcții aferente căii ferate  
4568 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reparator construcții sportive plane 
4569 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reparator respiratoare şi măşti de gaze
4570 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reparator stilouri, brichete
4571 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reparator tară (navete)
4572 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reparator ţevi
4573 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reparator umbrele
4574 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reparator utilaj tehnologic
4575 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reperist
4576 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reporter (studii medii)
4577 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reporter (studii superioare)
4578 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reporter operator
4579 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reprezentant comercial
4580 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reprezentant comercial (calculatoare și TIC)
4581 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reprezentant medical
4582 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reprezentant permanent sau delegat pe lîngă un organism internaţional
4583 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Reprezentant tehnic 
4584 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Responsabil afacere
4585 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Responsabil afaceri corporative
4586 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Responsabil cazare
4587 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Responsabil de ediţie
4588 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Responsabil de ediţie superior
4589 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Responsabil de mediu
4590 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Responsabil de serviciu la schimbul de corespondenţă
4591 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Responsabil principal
4592 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Responsabil tehnic cu urmărirea curentă a comportării construcţiilor
4593 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Responsabil tură expediție
4594 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator arhivă (studii superioare)
4595 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator construcții metalice
4596 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator desene decorativ-artistice
4597 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator filmocopii
4598 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator învelitori
4599 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator materiale de filme
4600 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator monumente de arhitectură în lemn
4601 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator monumente de arhitectură în piatră
4602 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator opere de artă și decorative
4603 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator opere de artă şi monumente istorice
4604 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator opere din lemn
4605 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator piatră
4606 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator produse finite
4607 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator tablouri
4608 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator tencuieli decorative și modenatură
4609 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Restaurator ţesături, goblenuri şi covoare
4610 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Retuşier confecţii
4611 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Retuşor foto
4612 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Retuşor subtitluri
4613 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor
4614 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor ace
4615 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor bilete  
4616 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor cale ferată şi construcții aferente
4617 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor comercial
4618 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor construcţii hidrotehnice
4619 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor de mişcare la secţia de cale ferată
4620 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor gestiune
4621 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor instructor controlul trenurilor de pasageri
4622 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor lingvist
4623 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor probleme tehnice, de producţie şi economice
4624 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor siguranța circulației feroviare 
4625 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor siguranţa circulaţiei trenurilor
4626 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor tehnic la hidroconstrucţii
4627 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor tehnic la reţelele de canalizare şi alimentare cu apă
4628 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor tehnic vagoane
4629 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor transport auto
4630 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Revizor-reparator vagoane
4631 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Rezinator
4632 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Rihtuitor
4633 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Rihtuitor feţe de încălţăminte
4634 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Rihtuitor partea inferioară a încălţămintei
4635 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Rodator articole din sticlă
4636 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Roentgengoniometrist
4637 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Roentgenomecanic
4638 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Rolator la mașina de fabricat hîrtie (carton)
4639 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Rolator la maşina de încleiat şi uscat
4640 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Rolator-rodator
4641 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Roluitor
4642 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Roluitor mine
4643 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Roluitor ţesături
4644 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Rotar caretaş
4645 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Rupător banda de sticlă din maşină
4646 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Sablator
4647 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Sacrificator animale
4648 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Saltelar 
4649 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Salvagazist
4650 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Salvator minier
4651 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Salvator pe apă
4652 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Sanitar veterinar
4653 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Santinelă 
4654 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Saramurător piei
4655 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Savant-custode al Etalonului de Stat
4656 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Săpător
4657 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Săpător fîntîni
4658 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Săpător manual
4659 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Sărător brînză
4660 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Sărător carne şi subproduse
4661 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Scafandru
4662 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Scafandru salvator
4663 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Scenograf 
4664 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Schelar 
4665 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Schimbător fișe - changeur (cazinou)
4666 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Scobitor adîncituri în rubine
4667 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Scormonitor combustibil
4668 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Scriitor
4669 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Scriitor vagoane
4670 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Sculptor
4671 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Sculptor în lemn
4672 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Sculptor în piatră 
4673 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Sculptor păpuşi
4674 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar  al consiliului raional
4675 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar administrativ
4676 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar al asociaţiilor, federaţiilor, uniunilor, filialelor şi organizaţiilor obşteşti
4677 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar al Comisiei Electorale Centrale
4678 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar al Consiliului de administrație al Băncii Naționale
4679 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar al consiliului local
4680 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar al consiliului municipal
4681 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar al organizaţiilor umanitare şi altor organizaţii similare
4682 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar al preturii
4683 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar al specialistului nevăzător
4684 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar artistic
4685 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar asistent director
4686 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar cabinet
4687 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar comisie permanentă a Parlamentului
4688 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar cu probleme de instruire (dispecer)
4689 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar de emisie (studii medii)
4690 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar de emisie (studii superioare)
4691 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar de redacţie (studii medii)
4692 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar de redacţie (studii superioare)
4693 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar de Stat
4694 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar federaţie
4695 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar federaţie sport
4696 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar general
4697 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar general/secretar general adjunct al Aparatului Preşedintelui Republicii Moldova
4698 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar general/secretar general adjunct al Guvernului
4699 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar general/secretar general adjunct al Parlamentului 
4700 Instrucţiune de securitate şi sănătate în muncă pentru  Secretar I 
   
   
Bine aţi venit, Vizitator!Bine aţi venit, Vizitator!
Duminică, 2019-02-24