În tabelul de mai jos puteți vedea ce se verifică în cadrul unui control de la Inspectoratul de stat al muncii cu privire la instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Recomandăm să efectuați o verificare la compania DVS, conform tabelului de mai jos, bifînd cerințele care se respectă și respectiv cele care nu se respectă la capitolul "Instruirea lucrătorilor la securitatea muncii".

Astfel veți fi la curent cu situația instruirii lucrătorilor din compania DVS și nivelul de pregătire pentru un eventual control.

În cazul în care aveți restanțe la careva puncte vă propunem să luați cunoștință cu oferta noastră privind serviciile care vi le putem oferi în domeniul securității și sănătății în muncă.

Nr.

crt.

Cerințe cu privire la instruirea lucrătorilor

Da

Nu

Nu e cazul

1

Rezultatul instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se consemnează în Fişa personală de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă?

     

2

Este asigurată baza materială corespunzătoare unei instruiri adecvate?

     

3

Conducătorul unităţii a trecut cursurile de instruire în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă?

     

4

Conducătorii locurilor de muncă au trecut cursurile de instruire în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă? 

     

5

Periodicitatea instruirii este, cel puţin o dată în 36 luni?

     

6

Instrucţiunile de securitate şi sănătate în muncă sînt elaborate pentru toate ocupaţiile şi lucrările desfăşurate în unitate, ţinînd seama de particularităţile acestora şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru?

     

7

Fiecare lucrător este asigurat cu instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă, cu instrucţiuni privind acordarea primului ajutor în caz de accidentare în muncă?

     

8

Cerinţele instrucţiunilor sînt expuse în consecutivitate conformă desfăşurării procesului de muncă şi formulate pe baza actelor normative de securitate şi sănătate în muncă, instrucţiunilor de utilizare a echipamentelor de lucru şi a echipamentelor de protecţie emise de producător, precum şi pe baza documentaţiei tehnologice

     

9

Instrucţiunile se înregistrează în registru, se multiplică în număr necesar şi se acordă muncitorilor?

     

10

Locurile de muncă sînt asigurate cu truse medicale?

     

11

Lucrătorii sîn asiguraţi cu echipamente de lucru neprimejdioase?

     

12

Se acordă gratuit lucrătorilor echipament individual de protecţie?

     

13

Este asigurată angajarea numai a persoanelor supuse examenului medical şi, după caz, a testării psihologice a aptitudinilor?

     

14

Este asigurată efectuarea examenului  medical periodic şi, după caz, testarea psihologică periodică a lucrătorilor?

     

15

Este  constituit comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă?

     

16

Este asigurată comunicarea, cercetarea şi raportarea corectă şi în termenele stabilite a accidentelor de muncă produse în unitate, elaborarea şi realizarea măsurilor de prevenire a acestora?

     

17

Se ţine în evidenţa accidentele de muncă ce au ca efect incapacitatea de muncă a lucrătorului pentru mai mult de 3 zile?

   

 

Bine aţi venit, Vizitator!Bine aţi venit, Vizitator!
Duminică, 2019-02-24